WEB Fakturering

Dette er en web-basert løsning som gjør det enklere og mer effektivt for våre kunder å fakturere sine kunder. Dataene synkroniseres automatisk med vårt regnskapssystem. Fakturaene kan sendes som post, E-post, EHF samt e- faktura til privatpersoner og du kan enkelt fakturere direkte fra PC og Mobil.

Les mer om Webfaktura her eller spør oss direkte her