Maestro årsoppgjør

Ved hjelp av Maestro årsoppgjør lager vi komplette årsoppgjør for alle selskapsformer. Det er et effektivt, oversiktlig og trygt program vi har tatt i bruk i mange år. Programmet følger alle lovpålagte standarder og er best på integrasjon mot Altinn.

Les mer om Maestro Årsoppgjør her