Timer og fravær

Mange arbeidsgivere er usikre på hvilke rettigheter de ansatte faktisk har når det gjelder permisjoner, sykefravær, overtid, ferie og lignende. Stad Regnskap & Rådgivning AS jobber hele tiden med å være ajour med nye lover og regler og kan bistå med både rådgivning og utførelse av timeregistrering og fravær. Vi arbeider med et system som følger lovpålagte standarder rundt føring av timer og fravær og kan enkelt registrere pluss og minustid samt masse mer.

Ta kontakt med oss her for mer informasjon eller veiledning om føring av timer og fravær.