Lønnstjenester

Det er viktig for en arbeidsgiver å føle seg trygg på håndtering av lønn og andre relaterte oppgaver i forbindelse med sine arbeidstakere.

Stad Regnskap & Rådgivning AS tilbyr en rekke tjenester for å gjøre jobben din som arbeidsgiver enklere slik at du sparer både tid og penger. Vi tilbyr blant annet rådgivning rundt ansettelse da det er mye en arbeidsgiver må sette seg inn i før en tegner kontrakt med en nyansatt.

Lønnstjenester vi tilbyr:

  •  Rådgivning
  • Beregne og utbetale lønn og feriepenger
  • Sende ut lønnslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelle andre fratrekk
  • Registrering av nyansatte og sluttoppgjør ansatte
  • Rapportere A-melding i Altinn
  • Registrering av sykefravær og sykepenger – NAV

Ta kontakt med oss her for mer informasjon om våre lønnstjenester.