Purring / inkasso

Det er kritisk for et firma å få innbetalinger fra sine kunder, men hva skjer hvis kunden ikke betaler? Ditt firma kan fort tape penger hvis du ikke har en god rutine på purringer og inkasso. Det er ikke alltid like lett å ha tid til å følge opp alle innbetalinger og dermed vite når man skal sende ut varsel om manglende betaling. Stad Regnskap & Rådgivning AS tar gjerne jobben for deg. Vi skal til enhver tid ha god oversikt over alle utestående fordringer på dine kunder og sender ved behov ut purringer og inkassovarsel.

Ta kontakt med oss her for mer informasjon om våre purring og inkasso tjenester.

Les mer om purring og inkasso her