Rapportering

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge er pliktige til å rapportere ulike forhold til det offentlige. Dette gjelder om du har et stort selskap med mange ansatte eller om du driver et enkeltmannsforetak alene. Det er viktig å sette seg inn i hvilken rapportering du er pliktig til innenfor økonomi, skatt og avgifter. Stad Regnskap og Rådgivning AS kan tilby rapportering etter ditt ønske, med minimum lovpålagte krav. Vi skaffer oss en god oversikt over rapporteringsplikten til ditt selskap og sender rapportene direkte til Altinn slik at våre kunder alltid leverer inn til riktig tid.

Ta kontakt med oss her for mer informasjon om våre rapporteringstjenester.

Les mer om pliktig rapportering her